Móc Khóa, Điện Thoại

Móc điện thoại phong thủy treo chữ Phước đá ngọc quý Phỉ Thúy biểu tượng bình an S372

Móc điện thoại treo chữ Phước đá ngọc Phỉ Thúy biểu tượng bình an S372   + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại chữ Phước và đồng tiền đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm + Khối lượng: 2.2g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa,… + Giá: 50.000 vnd

Móc khóa xe phong thủy vòng nguyệt bảo đá ngọc quý Phỉ Thú thập toàn thập mỹ S101

Móc khóa xe vòng nguyệt bảo đá ngọc Phỉ Thú thập toàn thập mỹ S101   + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa vòng nguyệt bảo đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (đường kính): 4.5cm + Khối lượng: 30g + Ý nghĩa: biểu tuợng của sự thập toàn thập mỹ, hóa giải sát khí. + Cách sử dụng: treo móc khóa, ngọc bội. + Giá: 360.000 vnd

Móc điện thoại phong thủy treo sen ngọc đá quý Cẩm Thạch bình an S384

Móc điện thoại treo sen ngọc đá Cẩm Thạch bình an S384 + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại sen ngọc đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: biểu tượng bình an. + Cách sử dụng: móc khóa, móc điện thoại. + Giá: 65.000 vnd

Móc điện thoại phong thủy treo trái bắp đá quý Cẩm Thạch hạnh phúc ấm êm S359

Móc điện thoại treo trái bắp đá Cẩm Thạch hạnh phúc ấm êm S359 + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại trái bắp đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 9cm + Khối lượng: 5g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự no đủ, ấm êm, hạnh phúc. + Cách sử dụng: móc khóa, móc điện thoại. + Giá: 90.000 vnd

Móc điện thoại phong thủy treo đèn lồng đá quý Cẩm Thạch bình an S318

Móc điện thoại treo đèn lồng đá Cẩm Thạch bình an S318 + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại đèn lồng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm + Khối lượng: 5g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an + Cách sử dụng: móc khóa, móc điện thoại. + Giá: 110.000 vnd