vòng ngọc

Vòng tay phong thủy đá quý Cẩm Thạch Miến Điện VM104-4860

Vòng tay đá Cẩm Thạch Miến Điện VM104 4860 + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay ngọc Myanmar (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.3cm + Khối lượng: 27g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy, tượng trưng cho vẻ đẹp người phụ nữ, bổ trợ cho sức khỏe. + Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay. + more »

Vòng tay phong thủy đá quý Cẩm Thạch Miến Điện VM104-4140

Vòng tay đá Cẩm Thạch Miến Điện VM104 4140 + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay ngọc Myanmar (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.3cm + Khối lượng: 23g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy, tượng trưng cho vẻ đẹp người phụ nữ, bổ trợ cho sức khỏe. + Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay. + more »

Vòng tay phong thủy đá quý Cẩm Thạch Miến Điện VM104-4680

Vòng tay đá Cẩm Thạch Miến Điện VM104 4680 + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay ngọc Myanmar (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.3cm + Khối lượng: 26g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy, tượng trưng cho vẻ đẹp người phụ nữ, bổ trợ cho sức khỏe. + Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay. + more »

Vòng tay phong thủy đá quý Cẩm Thạch Miến Điện VM102-9120

Vòng tay đá Cẩm Thạch Miến Điện VM102 9120 + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ngọc Myanmar (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.3cm + Khối lượng: 24g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho vẻ đẹp người phụ nữ. + Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay. + Giá: 9.120.000 more »

Vòng tay phong thủy đá quý Cẩm Thạch Miến Điện VM102-8360

Vòng tay đá Cẩm Thạch Miến Điện VM102 8360 + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ngọc Myanmar (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.3cm + Khối lượng: 22g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy bảo trợ sức khỏe, tượng trưng cho vẻ đẹp người phụ nữ. + Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay. + Giá: 8.360.000 more »